SalongTidlös
 
   
  Tidlös bygger på bred kunskap inom yrket,
vår tid stannar aldrig i utvecklingen!
   
Richard Vi frisörer har gedigen utbildning bakom oss.
Med vår kreativitet och yrkesskicklighet samt dina idéer,
utvecklar och skapar vi tillsammans en frisyr som tar fram det bästa hos dig.
 
Richard
 
Är från Stockholm men flyttade till Gotland 1999.
1993 tog han sitt gesällbrev.
Richard är salongens showman och bjuder alltid på sig själv.